Aanbod

Aanbod

 

* Gesprekstherapie:

Gesprekken waarin samen naar de situatie wordt

gekeken om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen

te komen.

 

* Therapie met dieren:

De dieren (voornamelijk paarden) helpen je terug

voeling te krijgen met de signalen die je lichaam

uitzendt en je grenzen te bewaken. Het is niet voor

iedereen evident om over zichzelf te praten. Binnen

therapie met dieren ligt de nadruk op een non-verbale/

natuurlijke manier van contact maken. Een dier

oordeelt immers niet.

 

* Zorgboerderij:

Gevoelige mensen krijgen de kans om onder begeleiding contact te maken met

zichzelf, de paarden en de andere dieren op de zorgboerderij. Ze kunnen via een

atelier deelnemen aan het leven op de boerderij. Het is een unieke ontmoeting

tussen mens en dier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Workshops:

Info-avond, Voltigeren voor kinderen, leiderschap, communicatie en relaxatie

 

 

Meer praktische info en prijzen over de mogelijkheden met de paarden:

 

 

Copyright © All Rights Reserved.