Wie is Tinne?

Wie is Tinne?

 

Ik ben geboren op 11/03/1990. Ik behaalde mijn

Bachelor Toegepaste Psychologie (Thomas More, Antwerpen).

 

Kenmerkend voor mijn stijl is de positieve en

recht-door-zee houding die ik aanneem.

Ik schenk aandacht aan waar de persoon mee vast zit,

maar bovenal probeer ik de aandacht te richten op

de lichtpuntjes/hetgeen al goed gaat.

Ik probeer samen met mensen inzicht te krijgen in hun eigen krachten en mogelijkheden.

 

Ik ben empathisch. Dit maakt dat er bij mij een grote wil is om de ander te begrijpen en mee te gaan in zijn/haar verhaal. Later kunnen we dan samen bekijken wat we in dat verhaal kunnen veranderen of anders benaderen.

 

Ik ben als persoon en als therapeut oprecht. Wat ik denk, voel en beleef zal ik uiten in een gesprek. Dit maakt dat mensen bij mij op gesprek alle gedachten, gevoelens en belevingen mogen uiten. We zullen samen trachten deze ook te accepteren.

 

 

Ik heb ervaring in het begeleiden van:

 

- Kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke handicap

met bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen.

 

- Kinderen met psychische, sociale problemen en leermoeilijkheden.

- Volwassenen met psychische, sociale of relationele problemen.

 

Copyright © All Rights Reserved.